• 10 Haziran 2020
  • Sahnerengi Haber Merkezi
  • 0

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişilere veya kurumlara verilirken, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülü geri alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelik, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye’nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişileri veya kurumları, devlet adına onurlandırmak ve özendirmek üzere, Cumhurbaşkanlığınca verilecek ödüller ile bunların esas ve usullerini kapsıyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Değerlendirme Kurulu olarak görev yapacak. Kurul, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili başkanlığında bu kurulun diğer üyelerinden oluşacak.
Kurul, Cumhuriyet Bayramı’ndan iki ay önce toplanarak bayram öncesi çalışmalarını tamamlayacak. Salt çoğunlukla toplanacak Kurul, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile karar alacak ve oylama gizli yapılacak. Kurul’un sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yürütülecek.
Ödül, kişi veya kurumlara bir defaya mahsus verilecek Adaylar, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye’nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlar arasından Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek.

Değerlendirme Kurulunca belirlenen değişik kültür ve sanat dalları arasından asgari 5 azami 9 aday Cumhurbaşkanının onayına sunularak ödülü almaya hak kazananlar belirlenecek. Ödül kazanamayan adaylar açıklanmayacak. Ödül, kişi veya kurumlara bir defaya mahsus olmak üzere verilecek ve daha önce ödül alanlar aday olarak gösterilemeyecek.

Devletin güvenliğine yönelik suçtan hüküm giyenlerin ödülü geri alınacak Kişi veya kurumlara Cumhurbaşkanı tarafından ödül olarak madalya ve berat verilecek. Ödül almaya hak kazananlar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında açıklanacak. Ödüle layık görülen kişinin hayatta olmaması durumunda ödül, kanuni mirasçılarından birine verilecek. Ödül töreninin zamanı ve yeri, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülü ise Değerlendirme Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geri alınacak.